Om oss

Lindrup Martinsen AS er med våre 30 medarbeider, blant de aller største fagmiljøene i Nord-Norge på storkjøkken, brann, sikkerhet, og verneutstyr.

Vi har kunder fra Bodø i sør til Svalbard i nord og er sågar totalleverandør av kjøkken på forskningsstasjonen Troll på Dronning Mauds land.

Våre løsninger er basert på et bredt produktspekter og vår solide faglige kompetanse legger grunnlag for en unik og helhetlig kundeopplevelse.

Lindrup Martinsen har vokst i takt med tiden og bedriften representerer et sunt og livskraftig element i Nordnorsk næringsliv.

Historien om Lindrup Martinsen

Lindrup Martinsen ble etablert i 1953 som personlig firma av Lindrup Martinsen (f. 1925). Han begynte forretningen i kjellerlokalet til privatboligen sin på Stakkevollveien 348. Martinsen var utdannet maskinist med spesialopplæring både i Norge og Danmark. Virksomheten omfattet fra begynnelsen kjøle- og fryseanlegg. På dette feltet var firmaet pionér i en landsdel med fiskerier som hovednæring, en næring som i høy grad hadde behov for den nye teknologien. Mange fiskekjøpere stiftet bekjentskap med firmaet på denne tiden, og bedriften vokste raskt.

I 1962 kunne firmaet flytte inn i eget lokale i Skippergaten 52. I 1970 ble det oppført et tilbygg, Skippergaten 54, slik at man totalt fikk 1000m2 utstillingslokale, lager, kontorer og verksted. Firmaet ble i 1969 omdannet til aksjeselskap med Lindrup Martinsen som disponent. Etter hvert ble det, som følge av kundenes behov, etablert en storkjøkken-, og restaurantutstyrs-avdeling.

I 1988 kunne firmaet flytte inn i eget nybygg på Fr. Nansens plass, hvor vi fremdeles holder til. Med på lasset kom også en ny avdeling. For å få økt aktivitet i nybygget med bakgrunn i den kundemassen man hadde, valgte firmaet å overta Nigas brann- og verneutstyr.

Lindrup Martinsens sønn, Bjørn Martinsen, trådte inn i firmaet i 1972 og har vært disponent og daglig leder fram til 2021 da Lars Erik Martinsen, tredje generasjon, overtok ledelsen.